Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Nguyên hiện trạng tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 08:14 23/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 110, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 07:00 17/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng NgãiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Nguyên hiện trạng tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Tại số 51 đường Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 13,165,412,000 VNĐ 2,600,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:50 12/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 11:00 14/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: - Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các loại giấy tờ sau: Sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký); - Văn bản ủy quyền (nếu có).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 14/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 15/02/2023

File đính kèm: