image image
image

Đã kết thúc

image

Bán đấu giá hệ thống máy giám định tài liệu của Cục Kiểm tra sau thông quan

Giá khởi điểm : 13.700.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 17/07/2020 15:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác Khu vực Thủy đình thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 5)

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 28/07/2020 16:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác Bãi gửi xe thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 4)

Giá khởi điểm : 2.500.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 28/07/2020 16:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác Quầy bán hàng lưu niệm thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 3)

Giá khởi điểm : 55.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 28/07/2020 16:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác Điểm đặt quầy bán vé, thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 2)

Giá khởi điểm : 5.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 28/07/2020 16:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác mặt bằng tại Khu nhà hàng thuộc khuôn viên Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (Vị trí 1)

Giá khởi điểm : 60.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 28/07/2020 16:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác vị trí đặt màn hình led tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giá khởi điểm : 15.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/08/2020 16:30