image image
image

Đã kết thúc

01 (một) xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING màu xanh, đã qua sử dụng biển kiểm soát 34A-253.97 (lần 04(

Giá khởi điểm : 108.621.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 17/05/2023 10:30

image

Đã kết thúc

Lô tài sản gồm 09 phương tiện vận tải của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

Giá khởi điểm : 430.400.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 08/05/2023 16:00

image

Đã kết thúc

Xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE của Thanh tra tỉnh Hoà Bình (lần 3)

Giá khởi điểm : 90.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 17/04/2023 09:30

image

Đã kết thúc

Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ (Lần 3)

Giá khởi điểm : 95.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 17/04/2023 10:30

image

Đã kết thúc

Xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu FORLAND, BKS số: 89C-105.28

Giá khởi điểm : 127.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 29/03/2023 12:00

image

Đã kết thúc

Xe ô tô tải tự đổ nhãn hiệu FORLAND, BKS số: 89C-113.09

Giá khởi điểm : 123.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 29/03/2023 11:00

image

Đã kết thúc

image

Xe ô tô Toyota Camry 2.4G, BKS: 80B-2938 của Cục Quản Trị, Văn phòng Chính phủ

Giá khởi điểm : 245.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/04/2023 15:50

image

Đã kết thúc

image

Xe ô tô Toyota Crown 3.0, BKS: 80B-1819 của Cục Quản Trị, Văn phòng Chính phủ

Giá khởi điểm : 215.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/04/2023 15:45

image

Đã kết thúc

image

Xe ô tô Toyota Crown 3.0, BKS: 80A-03224 của Cục Quản Trị, Văn phòng Chính phủ

Giá khởi điểm : 237.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/04/2023 15:40

ĐANG XỬ LÝ