image image
image

Đã kết thúc

image

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật Giọt nước mắt trên cao

Giá khởi điểm : 16.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 10/08/2020 17:00

image

01/08/2020 08:00:00

image

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật Phía sau cổng làng

Giá khởi điểm : 20.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

01/08/2020 08:00:00

image

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật Hướng Dương

Giá khởi điểm : 15.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

Đã kết thúc

image

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật Bến thuyền

Giá khởi điểm : 16.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 10/08/2020 17:00

image

Đã kết thúc

image

Đấu giá tác phẩm Phố

Giá khởi điểm : 20.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 10/08/2020 17:00

image

Đã kết thúc

image

Đấu giá tác phẩm Đêm mùa hạ hoạ sĩ Lê Đức Tùng

Giá khởi điểm : 16.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 10/08/2020 17:00

image

Đã kết thúc

image

Đấu giá hai bức tranh hoạ sĩ Đặng Ngọc Bách sáng tác năm 2012

Giá khởi điểm : 20.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 10/08/2020 17:00

image

01/08/2020 08:00:00

image

Đấu giá bức tranh hoa bằng lăng 100x150cm

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

01/08/2020 08:00:00

image

Đĩa Rồng Cửu Long 9 Con

Giá khởi điểm : 1.000.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

ĐANG XỬ LÝ