image image
image

13/10/2023 09:00:00

01 xe ô tô tải ISUZU màu bạc của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Giá khởi điểm : 61.572.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Daihatsu 500kg, BKS: 80B-1905 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 15.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Toyota HIACE 2.0, BKS: 80B-2030 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Toyota Hiace 2.2, BKS: 80B-4020 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Toyota Hiace 2.2, BKS: 80B-4021 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Hiace 2.5, BKS: 80B-2348 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Toyota HIACE 2.0, BKS: 80B-4426 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 40.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 2.5, BKS: 80B - 1894 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 40.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

12/10/2023 09:00:00

image

Xe ô tô hiệu Isuzu Trooper 3.2, BKS: 80B - 2607 của Văn phòng Trung ương Đảng

Giá khởi điểm : 40.000.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá