image image
image

26/06/2023 14:30:00

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Trần Quý Cáp

Giá khởi điểm : 185.920.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

19/06/2023 16:00:00

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Đàm Quang Trung

Giá khởi điểm : 177.880.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

19/06/2023 14:30:00

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Nguyễn Thị Định

Giá khởi điểm : 208.480.000 VNĐ

Trạng thái : Chưa đấu giá

image

Đã kết thúc

Lô 2: Lô máy lạnh, vật tư, công cụ dụng cụ khác thanh lý: 4 thiết bị

Giá khởi điểm : 8.220.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 30/05/2023 15:00

image

Đã kết thúc

Lô 1: accu thanh lý: 22.106 kg Accu các loại

Giá khởi điểm : 476.671.678 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 30/05/2023 14:30

image

Đã kết thúc

image

Lô số 2: Tài sản, vật tư, công cụ dụng cụ các loại (Thang nhôm, máy đo công suất,....)

Giá khởi điểm : 165.254.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 26/05/2023 10:00