image image
image

Đã kết thúc

02 chiếc Máy điều hòa không khí đã qua sử dụng

Giá khởi điểm : 36.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 09/02/2023 16:20

image

Đã kết thúc

Đồng hồ để bàn, vỏ đồng hồ các loại

Giá khởi điểm : 34.200.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 09/02/2023 15:50

image

Đã kết thúc

Đồng hồ, vỏ đồng hồ, đèn dầu, trụ đèn các loại

Giá khởi điểm : 25.800.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 09/02/2023 15:20

image

Đã hủy

08 chiếc Camera giám sát hiệu TP-Link model số TL-IPC7520E-ADC

Giá khởi điểm : 78.167.576 VNĐ

Trạng thái : Đã hủy

image

Đã kết thúc

image

Cát đen Lô số 2

Giá khởi điểm : 10.368.400.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/01/2023 10:00

image

Đã kết thúc

image

Cát đen Lô số 1

Giá khởi điểm : 4.968.383.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/01/2023 10:00

image

Đã kết thúc

image

Lô 2: Vải may mặc và Chỉ may - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Giá khởi điểm : 40.362.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 08/12/2022 10:00

image

Đã kết thúc

image

Lô 1: Tam thất khô dạng củ và dạng thái miếng là hàng hóa nhập lậu - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Giá khởi điểm : 92.390.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 08/12/2022 09:30

image

Đã kết thúc

image

35 LÔ HÀNG GỒM HÀNG GIA DỤNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG VÀ CHƯA QUA SỬ DỤNG

Giá khởi điểm : 21.617.147.725 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 14/09/2022 10:00

ĐANG XỬ LÝ