image image
image

Đã kết thúc

image

Tranh Phố Cổ Bùi Xuân Phái

Giá khởi điểm : 200.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 23/05/2020 18:56

image

Đã kết thúc

image

Lô thứ 2: Máy cắt, máy khoan, máy bơm nước, mô tơ, máy bào, máy rửa xe (Toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất, chưa qua sử dụng)

Giá khởi điểm : 19.900.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/10/2021 10:00

image

Đã kết thúc

image

Máy xới đất không có lồng bừa và đầu máy xới đất

Giá khởi điểm : 56.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 22/10/2021 10:30

image

Đã kết thúc

image

03 cái máy may (đã qua sử dụng) - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Giá khởi điểm : 3.600.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 10/12/2021 09:30

image

Đã kết thúc

image

Lô hàng thứ 05 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan

Giá khởi điểm : 361.561.849 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thất bại

Ngày kết thúc : 24/01/2022 08:10

image

Đã kết thúc

image

Lô hàng thứ 04 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan

Giá khởi điểm : 742.691.975 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/01/2022 08:05

image

Đã kết thúc

image

Lô hàng thứ 03 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan

Giá khởi điểm : 371.354.382 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/01/2022 08:00

image

Đã kết thúc

image

Lô hàng thứ 02 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan

Giá khởi điểm : 309.151.357 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/01/2022 07:55

image

Đã kết thúc

image

Lô hàng thứ 08 là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Tổng cục Hải quan

Giá khởi điểm : 1.256.178.100 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 24/01/2022 08:45

ĐANG XỬ LÝ