image image

LV_TBĐG Cáp đồng thu hồi bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, đã có quyết định thanh lý của Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu

image

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ: số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ: Số 35, đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

Tài sản bán đấu giá: Cáp đồng thu hồi bị hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng, đã có quyết định thanh lý.

  • Khối lượng, chất lượng: Cáp đồng các loại đã qua sử dụng, thu hồi: 303.570 mét . (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
  • Địa điểm quản lý tài sản: Số 13, Đường Ven biển, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Giá khởi điểm: 22.623.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, sáu trăm hai mươi ba triệu đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”): 500.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng).

-  Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên đã bao gồm thuế GTGT. Mọi chi phí liên quan đến việc bốc dỡ, bàn giao, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại....do khách hàng trúng đấu giá chịu.

 

2. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình dưới đây:

    - Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/04/2024 đến 17h00 ngày 19/04/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) bằng cách sau:

+ Khách hàng đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản truy cập để đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

+ Khách hàng nộp tiền mua hồ sơ (phí đăng ký tham gia đấu giá) thông qua các hình thức thanh toán trực tuyến.

+ Khách hàng sau khi hoàn tất việc đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến tải các mẫu đơn đăng ký, giấy xác nhận hiện trạng tài sản trên trang lacvietauction.vn để nộp lại hồ sơ qua đường bưu điện. Mỗi hồ sơ bao gồm:

++ Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Giấy xác nhận đã tìm hiểu rõ về nguồn gốc, tình trạng pháp lý và hiện trạng của tài sản đấu giá (theo mẫu);

++ Đơn đăng ký xem tài sản (theo mẫu) (nếu có nhu cầu xem tài sản, khách hàng nộp lại trước 17h00 ngày 12/04/2024);

++ Bản sao y có chứng thực các giấy tờ: Căn cước công dân/Hộ chiếu; Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

++ Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - địa chỉ: Tầng 4, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Điện thoại: 0867.523.488 / 0243.211.5234.

Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ mời đấu giá trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn hoặc tại Trụ sở Công ty Đấu giá Lạc Việt: Tầng 4, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội (trong giờ hành chính, trừ thứ 7, Chủ nhật và nghỉ lễ).

Lưu ý:

+) Khách hàng nộp Phí đăng ký tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá): Bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền phí tham gia đấu giá tài sản của VNPT Bà Rịa Vũng Tàu. Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá phải báo “có” trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024. Khoản phí đăng ký tham gia đấu giá báo “có” sau 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024 sẽ được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Từ ngày 10/04/2024 đến ngày 12/04/2024 (trong giờ hành chính).

    - Xem tài sản: Khách hàng có thể tự tìm hiểu hoặc đăng ký xem tài sản với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hướng dẫn xem tài sản ngày 15/04/2024 và ngày 16/04/2024 (trong giờ hành chính) tại Số 13, Đường Ven biển, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024 (trong giờ hành chính) bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: 222288882288;

+ Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Hà Nội (LPB).

+ Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của VNPT Bà Rịa Vũng Tàu”

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 giờ 00 phút ngày 19/04/2024 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

4. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 10 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 22/04/2024 (thứ Hai).

Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.211.5234/ 0867.523.488.

 

 

Nơi nhận:                                                                       

- Trang Đấu giá chuyên ngành dgts.moj.gov.vn;         

- Báo in;

- Viễn thông Bà Rịa Vũng Tàu;

- Các điểm niêm yết;

- Lưu HS, VP./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LẠC VIỆT

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 : TÀI SẢN LÀ CÁP ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ ĐỢT 1/2024

(Đính kèm theo thông báo đấu giá số 43/2024/TB-ĐGHDLV ký ngày 03/04/2024)

 

 

 

 

 

 

STT

Tên, chủng loại cáp

Đơn vị tính

 Số lượng (mét)
 

 Khối lượng cáp (bao gồm cả vỏ và dây treo gia cường) (kg thô)

Thành tiền
(đồng)

 

 

 

(1)

 (2)

(3)

1

Cáp đồng treo 10x2x0,5

mét

          2,880

               449.28

             19,240,000

3

Cáp đồng treo 20x2x0,5

mét

        12,248

            2,314.87

           163,650,000

4

Cáp đồng treo 30x2x0,5

mét

        56,801

          16,017.88

        1,138,370,000

5

Cáp đồng treo 50x2x0,5

mét

        73,774

          31,132.63

        2,464,200,000

6

Cáp đồng treo 100x2x0,5

mét

        54,318

          39,760.78

        3,628,660,000

6

Cáp đồng treo 100x2x0,4

mét

        13,206

            7,144.45

           564,560,000

7

Cáp đồng treo 200x2x0,5

mét

        18,424

          22,901.03

        2,461,600,000

8

Cáp đồng treo 200x2x0,4

mét

          8,072

            7,022.64

           690,160,000

10

Cáp đồng ngầm 50x2x0,4

mét

               70

                 17.360

               1,500,000

10

Cáp đồng ngầm 100x2x0,4

mét

          4,131

            1,788.72

           176,610,000

11

Cáp đồng ngầm 200x2x0,4

mét

        12,156

            8,764.48

        1,039,340,000

12

Cáp đồng ngầm 300x2x0,4

mét

          5,373

            5,797.47

           689,090,000

13

Cáp đồng ngầm 400x2x0,4

mét

        19,720

          27,785.48

        3,372,130,000

14

Cáp đồng ngầm 500x2x0,4

mét

          1,280

            2,178.56

           273,600,000

15

Cáp đồng ngầm 600x2x0,4

mét

        17,383

          33,983.77

        4,458,740,000

16

Cáp đồng ngầm 800x2x0,4

mét

          1,438

            3,873.97

           491,800,000

17

Cáp đồng ngầm 1000x2x0,4

mét

          2,200

            7,108.20

           940,500,000

18

Cáp đồng ngầm 1200x2x0,4

mét

96.00

             367.20

             49,250,000

 

 Tổng cộng

 

303.570

218.408,76

22.623.000.000

 

 

Thẻ:
ĐANG XỬ LÝ