image
Chào mừng bạn đến với Lạc Việt Auction

Nền tảng đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Tự hào là một trong những nhà đấu giá lớn nhất tại Việt Nam, Lạc Việt luôn là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đấu giá. Ngày 17/07/2020, Lạc Việt vinh dự tổ chức thành công cuộc đấu giá trực tuyến chính thống đầu tiên tại Việt Nam, mở ra 1 chương mới cho hoạt động đấu giá nước nhà.

khám phá
image
Chào mừng bạn đến với Lạc Việt Auction

Nền tảng đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Tự hào là một trong những nhà đấu giá lớn nhất tại Việt Nam, Lạc Việt luôn là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đấu giá. Ngày 17/07/2020, Lạc Việt vinh dự tổ chức thành công cuộc đấu giá trực tuyến chính thống đầu tiên tại Việt Nam, mở ra 1 chương mới cho hoạt động đấu giá nước nhà.

khám phá

Tài sản sắp được đấu giá

Thời gian đấu giá
24/06/2024 09:00:00
Thời gian đấu giá
25/06/2024 14:00:00
Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ A

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ B

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ C

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ D

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ E

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
27/06/2024 09:00:00
Thời gian đấu giá
27/06/2024 09:30:00
Thời gian đấu giá
27/06/2024 10:00:00
Thời gian đấu giá
24/06/2024 09:00:00
Thời gian đấu giá
25/06/2024 14:00:00
Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ A

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ B

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ C

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ D

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
26/06/2024 09:00:00

TEST 3 - MỎ E

Giá khởi điểm : 300 %

Thời gian đấu giá
27/06/2024 09:00:00
Thời gian đấu giá
27/06/2024 09:30:00
Thời gian đấu giá
27/06/2024 10:00:00

Tài sản đã đấu giá

Thời gian kết thúc
21/06/2024 15:30:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 15:00:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 11:00:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 10:30:00
Thời gian kết thúc
11/06/2024 15:00:00
Thời gian kết thúc
10/06/2024 16:00:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00

Lot 48: Sen Hồ Tây - Bình Nhi

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 17:53:07

Lot 49: Hoa - Hải Kiên

Giá khởi điểm : 15.000.000 VNĐ

Thời gian kết thúc
21/06/2024 15:30:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 15:00:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 11:00:00
Thời gian kết thúc
20/06/2024 10:30:00
Thời gian kết thúc
11/06/2024 15:00:00
Thời gian kết thúc
10/06/2024 16:00:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00

Lot 48: Sen Hồ Tây - Bình Nhi

Giá khởi điểm : 30.000.000 VNĐ

Thời gian kết thúc
08/06/2024 19:30:00
Thời gian kết thúc
08/06/2024 17:53:07

Lot 49: Hoa - Hải Kiên

Giá khởi điểm : 15.000.000 VNĐ

Tin tức & thông báo mới nhất

ĐANG XỬ LÝ