image
Chào mừng bạn đến với Lạc Việt Auction

Nền tảng đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Tự hào là một trong những nhà đấu giá lớn nhất tại Việt Nam, Lạc Việt luôn là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đấu giá. Ngày 17/07/2020, Lạc Việt vinh dự tổ chức thành công cuộc đấu giá trực tuyến chính thống đầu tiên tại Việt Nam, mở ra 1 chương mới cho hoạt động đấu giá nước nhà.

khám phá

Tài sản sắp được đấu giá

Thời gian đấu giá
29/09/2023 14:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
13/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
29/09/2023 14:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
03/10/2023 09:00:00
Thời gian đấu giá
13/10/2023 09:00:00

Tin tức & thông báo mới nhất

ĐANG XỬ LÝ