Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Cho thuê mặt bằng căn tin và nhà giữ xe (gồm 04 mặt bằng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ theo quy chế đấu giá tài sản kèm theo)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 06:41 10/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu,
Địa chỉ: địa chỉ: Khu phố Thanh Tân, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 83, đường Đồ Chiểu, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 01/09/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BRVTSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Cho thuê mặt bằng căn tin và nhà giữ xe (gồm 04 mặt bằng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ theo quy chế đấu giá tài sản kèm theo) 04 Tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu. 211,460,000 VNĐ 20 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 10/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 29/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT. Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia:Trừ những người không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản (tại điểm b, khoản 2, Điều 4, Quy chế đấu giá tài sản này) người đăng ký tham gia đấu giá đối với từng tài sản


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 29/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:00 31/08/2022

File đính kèm: