Hỏi & Đáp

Gói 02: 01 xe ô tô thanh lý đang để tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Gói 02: 01 xe ô tô thanh lý đang để tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-VWRB83
Thời gian mở đăng ký:
12/10/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
21/10/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
20000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
Nơi xem tài sản:
Tại Nhà máy điện Nhơn Trạch, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 18/10/2022 và ngày 19/10/2022 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn
Đấu giá viên:
Nguyễn Chí Hiếu
Thời gian bắt đầu trả giá:
24/10/2022 15:15:00
Thời gian kết thúc trả giá:
24/10/2022 16:15:00
Giá khởi điểm 163000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X