image image
image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 57234000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

57234000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-FZNO5H

Thời gian mở đăng ký:

24/05/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

03/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

150000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

11000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Số 69, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 30/05/2024 đến ngày 31/05/2024

Thời gian bắt đầu trả giá:

06/06/2024 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá:

06/06/2024 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

Địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-FZNO5H

Thời gian mở đăng ký: 24/05/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 03/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 150000 VNĐ

Giá khởi điểm: 57234000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 5 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 11000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Số 69, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 30/05/2024 đến ngày 31/05/2024

Thời gian bắt đầu trả giá: 06/06/2024 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 06/06/2024 15:00:00

Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản của Văn phòng Huyện ủy Ba Vì (Địa chỉ: Số 69, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) như sau:

1. Tài sản đấu giá:Thanh lý 01 xe ô tô con 5 chỗ; nhãn hiệu: Ford Laser; biển kiểm soát: 33A-7299; năm sản xuất 2005.

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý thuộc quyền sở hữu/quyền quản lý, sử dụng của Văn phòng Huyện ủy Ba Vì. 

3. Giá khởi điểm của tài sản57.234.000 đồng (Năm mươi bảy triệu hai trăm ba mươi bốn nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 27/05/2024, ngày 28/05/2024 tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến bản chụp/scan Đơn đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày 30/05/2024đến ngày 31/05/2024 tại Văn phòng Huyện ủy Ba Vì, địa chỉ: Số 69, đường Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, và xem các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 24/05/2024 đến ngày 03/06/2024, các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn, sau đó chụp/scan hồ sơ tham gia đấu giá tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chuyển tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

7. Tiền hồ sơ/ phí đăng ký tham gia đấu giá:150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)/hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 11.000.000 (Mười một triệu đồng)

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:Ngày 03/06/2024, 04/06/2024 đến trước 17h00 ngày 05/06/2024, theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn; Chụp/scan hồ sơ tham gia đấu giá tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chuyển tiền phí ĐKTGĐG từ ngày 24/05/2024 đến ngày 03/06/2024; chuyển tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 06/06/2024 (Thứ năm) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn.

12. Hình thức đấu giá:Đấu giá trực tuyến.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Lưu ý: Tài sản đấu giá bán theo hiện trạng thực tế (có sao bán vậy). Khách hàng có trách nhiệm xem xét kỹ tình trạng, chất lượng của tài sản. Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng tài sản khi đã thông báo trước.

Mọi chi tiết liên hệ:Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 037 7373717               Email:[email protected]

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ