image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 125000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-63XD0T

Thời gian mở đăng ký:

22/04/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

06/05/2022 17:00:00

Giá khởi điểm:

125000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

15000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản:

Ngày 25/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022

Thời gian bắt đầu trả giá:

09/05/2022 08:45:00

Thời gian kết thúc trả giá:

09/05/2022 09:15:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-63XD0T

Thời gian mở đăng ký: 22/04/2022 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 06/05/2022 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 125000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 15000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản: Ngày 25/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022

Thời gian bắt đầu trả giá: 09/05/2022 08:45:00

Thời gian kết thúc trả giá: 09/05/2022 09:15:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóathông báo đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Đại lộ Lê lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ: 

Tài sản đấu giá gồm 05 xe ô tô gồm:

01 xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser; Biển kiểm soát 36B-1779; Số loại: LASER LXI; Năm sử dụng 2004; Dung tích: 1598cm3; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Đăng kiểm xe có hiệu lực đến hết ngày: 09/12/2021.

Giá khởi điểm: 92.000.000 đồng (Chín mươi hai triệu đồng)

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

Tiền hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

01 xe ô tô con nhãn hiệu Misubishi Jolie; Biển kiểm soát 36B-0989; Số loại: JOLIE; Năm sử dụng 2005; Dung tích: 1997cm3; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Đăng kiểm xe có hiệu lực đến hết ngày: 07/4/2021.

Giá khởi điểm: 94.000.000 đồng (Chín mươi tư triệu đồng)

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

Tiền hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng)

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0948; Số loại: Zace GL; Năm sử dụng 2005; Dung tích: 1781cm3; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Đăng kiểm xe có hiệu lực đến hết ngày: 12/5/2021.

Giá khởi điểm: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-0896; Số loại: Zace GL; Năm sử dụng 2005; Dung tích: 1781cm3; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Đăng kiểm xe có hiệu lực đến hết ngày: 14/5/2021.

Giá khởi điểm: 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng)

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

01 xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace GL; Biển kiểm soát 36B-2187; Số loại: Zace GL; Năm sử dụng 2004; Dung tích: 1781cm3; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Đăng kiểm xe có hiệu lực đến hết ngày: 17/5/2021.

Giá khởi điểm: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

Chi tiết về tài sản: theo Chứng thư thẩm định giá số Vc.22/01/076/ĐS, ngày 18/01/2022 của Công ty Cổ phần thẩm thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ, SIAC-TH.

Xem tài sản đấu giá: trong giờ hành chính từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022 tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 22/4/2022 đến ngày 06/5/2022 (trong giờ hành chính) bằng một trong các cách sau:

Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa;

Mua và nộp hồ sơ qua đăng ký tham gia đấu giá qua đường bưu chính (bằng chuyển phát nhanh có báo phát). Tiền mua hồ sơ chuyển vào tài khoản nộp tiền đặt trước của Trung tâm.

Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, khách hàng được cấp một tài khoản truy cập để đấu giá trực tuyến, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến Trung tâm sử dụng để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. 

Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 04/5/2022 đến hết ngày 06/5/2022.

Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số tài khoản: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

Nội dung ghi rõ:“(họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xe ô tô ……(VD: 36B-2187)”. 

Hình thức và phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn).

        Người trúng đấu giá:là người có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và nhanh nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

Thời gian trả giá:

STTTÀI SẢNTHỜI GIAN TRẢ GIÁ
1Ford Laser 36B-1779Từ 08 giờ 00 phút đến 08 giờ 30 phút ngày 09/5/2022
2Misubishi Jolie 36B-0989Từ 08 giờ 15 phút đến 08 giờ 45 phút ngày 09/5/2022
3Toyota Zace GL 36B-0948Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút ngày 09/5/2022
4Toyota Zace GL 36B-0896Từ 08 giờ 45 phút đến 09 giờ 15 phút ngày 09/5/2022
5Toyota Zace GL 36B-2187Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 09/5/2022

Lưu ý:Người tham gia đấu giá chỉ được trả tối đa 10 bước giá cho mỗi lần trả giá trong 20 phút đầu, trong thời gian trả giá còn lại người tham gia đấu giá được trả giá không giới hạn số bước giá mỗi lần trả giá.

Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.

Thông báo này thay cho giấy mời.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hồ sơ tài liệu xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ