Hỏi & Đáp

01 ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Toyota Corona, BKS: 36B-3439

01 ô tô 04 chỗ ngồi, Nhãn hiệu: Toyota Corona, BKS: 36B-3439

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-J45WP4
Thời gian mở đăng ký:
02/11/2021 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
10/11/2021 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
200000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá
Tiền đặt trước:
7000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
trụ sở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
Từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 03/11/2021
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
13/11/2021 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
13/11/2021 09:30:00
Giá khởi điểm 35000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X