image image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 108000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-XGYV2N

Thời gian mở đăng ký:

25/03/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

01/04/2024 16:30:00

Giá khởi điểm:

108000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

20000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Số 46 Bùi Khắc Nhất, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản:

Trong giờ hành chính từ ngày 25/3/2024 đến ngày 26/3/2024

Thời gian bắt đầu trả giá:

04/04/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

04/04/2024 09:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-XGYV2N

Thời gian mở đăng ký: 25/03/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 01/04/2024 16:30:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 108000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 20000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Số 46 Bùi Khắc Nhất, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 25/3/2024 đến ngày 26/3/2024

Thời gian bắt đầu trả giá: 04/04/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 04/04/2024 09:30:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóathông báo đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 46 Bùi Khắc Nhất, P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ: 

Đấu giá nguyên hiện trạng toàn bộ tài sản là lô 02 xe ô tô cụ thể như sau:

01 xe ô tô con nhãn hiệu FOCUS DB3 màu sơn đen; biển kiểm soát 36B - 1170; Năm sản xuất 2006, xuất xứ Việt Nam.

01 xe ô tô bán tải (PICKUP cabin kép) nhãn hiệu ISUZU màu sơn đen; biển kiểm soát 36B - 1210; Năm sản xuất 2007, xuất xứ Việt Nam.

Giá khởi điểm: 108.000.000 đồng (Một trăm linh tám triệu đồng);

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng);

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 25/3/2024 đến hết ngày 01/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa hoặc qua đường bưu điện.

Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Đăng ký tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2024đến 17 giờ 00 phút ngày 01/4/2024.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá thì được cấp một tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá xem tài sản trực tuyến tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc xem tài sản trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Trong giờ hành chính từ ngày 25/3/2024 đến ngày 26/3/2024).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 03/4/2024.

Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số tài khoản: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

Nội dung ghi rõ:“(họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xe ô tô ……BQLDAGT”. 

Hình thức và phương thức đấu giá.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến 

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 

Thời gian trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút ngày 04/4/2024.

Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 02373.859.453.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Đăng ký xe xem tại đây

Đăng ký xe xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ