Hỏi & Đáp

Tác phẩm nghệ thuật - Bức tranh Thu muộn của họa sỹ Bùi Tuấn Thanh (Nghệ danh: Thanh Còm)

Tác phẩm nghệ thuật - Bức tranh Thu muộn của họa sỹ Bùi Tuấn Thanh (Nghệ danh: Thanh Còm)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-8J49JU
Thời gian mở đăng ký:
24/01/2022 14:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
25/02/2022 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
100000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
35000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
B45 Phố Trúc, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên - Tễu Gallery
Thời gian xem tài sản:
24/01/2022 14:00:00 - 27/01/2022 17:00:00
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
26/02/2022 10:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
26/02/2022 11:00:00
Giá khởi điểm 185000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X