image image
image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác mặt bằng tại Vị trí 2 địa điểm cung cấp dịch vụ ăn uống

Giá khởi điểm : 110.000.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 12/01/2023 10:30

image

Đã kết thúc

image

Quyền khai thác mặt bằng bãi trông giữ xe tại 02 cơ sở của Bệnh viện Bưu điện.

Giá khởi điểm : 1.561.896.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 14/01/2023 09:45

image

Đã kết thúc

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Lương Thế Vinh

Giá khởi điểm : 232.440.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 10/02/2023 15:00

image

Đã kết thúc

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Giá khởi điểm : 198.440.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 10/02/2023 16:30

image

Đã kết thúc

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường Tiểu học Lý Công Uẩn

Giá khởi điểm : 544.800.000 VNĐ

Trạng thái : Đã kết thúc thành công

Ngày kết thúc : 06/03/2023 15:30

ĐANG XỬ LÝ