Hỏi & Đáp

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THCS Ngô Thì Nhậm

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-6HJE8P
Thời gian mở đăng ký:
11/01/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
07/02/2023 16:30:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
200000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
20000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Số 14, Mộc Bài 5, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Thời gian xem tài sản:
Ngày 02/02/2023 và ngày 03/02/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia
Đấu giá viên:
Mầu Danh Cường
Thời gian bắt đầu trả giá:
10/02/2023 15:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
10/02/2023 16:30:00
Giá khởi điểm 198440000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X