Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất thửa đất số 85, tờ bản đồ số 21, diện tích 1775,5 m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 09:16 28/02/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách
Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Địa chỉ: Số 04, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 23/03/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Lách, địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến TreSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất thửa đất số 85, tờ bản đồ số 21, diện tích 1775,5 m2, loại đất: đất trồng cây lâu năm. 1 lô tài sản Ấp Hoà An, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 883,350,000 VNĐ 90,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 14/02/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 20/03/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tây Nam - Chi nhánh Bến Tre. - Điều kiện: Tổ chức, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản đối với loại đất và tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật. - Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đơn đăng ký và nộp tiền đặt trước mua tài sản trong thời hạn quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 20/03/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/03/2023

File đính kèm: