Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Phần tài sản kê biên của Công ty TNHH Năng lượng mặt trời VENERGY, Công ty TNHH VESOLAR báo gồm: Thiết bị máy móc, hệ thống điện, thiết bị kiểm tra, tấm panel phòng sạch, vách ngăn trần thả thạch cao…( Có bảng kê chi tiết từng tài sản kèm theo) - Địa...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:58 26/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dấn sự huyện Bình Xuyên
Địa chỉ: Chi cục thi hành án dấn sự huyện Bình Xuyên

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 1 đường Hồ Tung Mậu, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:30 09/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Vĩnh PhúcSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Phần tài sản kê biên của Công ty TNHH Năng lượng mặt trời VENERGY, Công ty TNHH VESOLAR báo gồm: Thiết bị máy móc, hệ thống điện, thiết bị kiểm tra, tấm panel phòng sạch, vách ngăn trần thả thạch cao…( Có bảng kê chi tiết từng tài sản kèm theo) - Địa chỉ của tài sản: Lô CN07-1, Khu công nghiệp Bình Xuyên II, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên 3,841,428,720 VNĐ 700,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 19/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 06/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đối tượng tham gia: tổ chức, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, có năng lực hành vi dân sự, có khả năng về tài chính, có đơn đăng ký, nộp tiền đặt trước theo quy định của quy chế, trừ trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Đã nộp đủ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá Công ty ban hành và cam kết thực hiện nghiêm các điều trong nội quy, quy chế do Công ty đã ban hành. Có năng lực hành vi dân sự, có khả năng về tài chính. Đã nộp đủ số tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định, chấp nhận giá khởi điểm.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 06/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 08/02/2023

File đính kèm: