Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 4; tờ bản đồ số 51 – ĐC , diện tích 85,5m2 tọa lạc tại khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 17:11 25/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu
Địa chỉ: Số 1 Phan Bội Châu, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Sông Cầu

Địa chỉ: Khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 15:00 15/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông CầuSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 4; tờ bản đồ số 51 – ĐC , diện tích 85,5m2 tọa lạc tại khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu 997,765,000 VNĐ 150,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 12/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 11:00 10/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

-Địa điểm xem tài sản: khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu từ ngày Thông báo đến 11 giờ ngày 10/02/2023. -Địa điểm xem hồ sơ và bán hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu từ ngày Thông báo đến 11 giờ ngày 10/02/2023. -Thời gian và địa điểm đấu giá vào lúc 15 giờ 00 ngày 15/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu; -Người đăng ký tham gia đấu giá nộp: Bản sao CMND (hoặc CCCD)+ phí hồ sơ + tiền đặt trước theo quy định. Mọi chi tiết xin liên hệ Chi cục THADS thị xã Sông Cầu số ĐT: 0987262484 và Doanh nghiệp Tân Sông Cầu Số ĐT: 0905557385.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 10/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 10/02/2023

File đính kèm: