Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 03, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi của ông Nguyễn Tấn Lớp

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 08:17 23/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi
Địa chỉ: Số 226, đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 18/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng NgãiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 153, tờ bản đồ số 03, địa chỉ thửa đất: Thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi của ông Nguyễn Tấn Lớp Tại thửa đất 153, tờ bản đồ số 03; địa chỉ: Thôn Tân An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 491,622,291 VNĐ 98,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:43 12/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 11:00 13/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá tài sản mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; Văn bản ủy quyền (nếu có); bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu đối với các loại giấy tờ sau: Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân) và các giấy tờ có liên quan; Giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 13/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 14/02/2023

File đính kèm: