Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: THÔNG BÁO Vv tạm dừng việc bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 127 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 10:26 23/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Đông Sơn
Địa chỉ: Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HH2 Bắc hà-15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 31/01/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 THÔNG BÁO Vv tạm dừng việc bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất đối với 127 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 132,600,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 11/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 28/01/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành; - Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; - Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá lô đất đó; - Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định; - Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 19/01/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 30/01/2023

File đính kèm: