Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: THÔNG BÁO Đính chính thông báo đã đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ tư pháp về việc tiếp tục đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 55 lô đất ở tại khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 10:26 23/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: UBND huyện Thiệu Hóa
Địa chỉ: Tiểu Khu 2, thị trấn Thiệu Hoá, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà HH2 Bắc hà-15 Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 05/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Tiểu Khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh HóaSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 THÔNG BÁO Đính chính thông báo đã đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ tư pháp về việc tiếp tục đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 55 lô đất ở tại khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Quyền sử dụng đất đối với 55 lô đất ở tại khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 172,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 28/12/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 10/01/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành; - Có bản cam kết của người tham gia đấu giá về việc: Đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; - Trong cùng 01 (một) lô đất, một hộ gia đình chỉ chủ hộ được tham gia đấu giá (nếu chủ hộ ủy quyền thì việc ủy quyền phải theo đúng quy định của pháp luật); - Có hồ sơ tham gia đấu giá, hợp lệ theo quy định; - Nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 01/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 16:30 03/02/2023

File đính kèm: