Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với thửa số 180 tờ bản đồ số 05, diện tích theo hiện trạng thực tế là 252m2 (Giấy chứng nhận là 262m2); địa chỉ thửa đất tại Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Gi...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 22:09 23/01/2023

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Xuyên
Địa chỉ: Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Quốc gia

Địa chỉ: số 8 hẻm 68/26, ngõ Chùa Liên, tổ 33B phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10:00 17/02/2023

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, tòa tháp B-Vinaconex2, KĐT Kim Văn Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Toàn bộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với thửa số 180 tờ bản đồ số 05, diện tích theo hiện trạng thực tế là 252m2 (Giấy chứng nhận là 262m2); địa chỉ thửa đất tại Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 660512, số vào sổ cấp GCN: CH 01070 do UBND huyện Phú Xuyên cấp ngày 19/05/2014 đứng tên Ông Phạm Hồng Hợi (nay tặng cho ông Phạm Văn Mạnh ngày 22/07/2014 theo hồ sơ số 00276 được đăng ký giao dịch bảo đảm tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Phú Xuyên ngày 07/12/2019). 01 Thửa đất số 180, tờ bản đồ số 05, Thôn Hạ, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội. 1,207,378,600 VNĐ 240,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 12/01/2023      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 14/02/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Phòng đấu giá của Công ty – Địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex2, KĐT Kim Văn – Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. - Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. - Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: trả giá lên, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; bước giá: 3.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba triệu đồng).


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 14/02/2023      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 16/02/2023

File đính kèm: