Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: 01 xe ô tô con biển kiểm soát 81B-1387; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số Loại: ZACE; Năm sản xuất: 2005; Số máy: 0803387; Số khung: 6916020; Tự trọng: 1.425kg; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Theo Chứng nhận đăng ký số 0009172 do Phòng cảnh sát giao thông C...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:19 05/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 126 Đinh tiên hoàng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Địa chỉ: 444 Trần Phú, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 25/08/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 34 A Cù Chính Lan, TP. Pleiku, tỉnh Gia LaiSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 01 xe ô tô con biển kiểm soát 81B-1387; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số Loại: ZACE; Năm sản xuất: 2005; Số máy: 0803387; Số khung: 6916020; Tự trọng: 1.425kg; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Theo Chứng nhận đăng ký số 0009172 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 10/11/2005 mang tên Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai. (Thông tin tài sản xem chi tiết tại Chi nhánh Công ty). Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai 120,000,000 VNĐ 20,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:15 01/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 22/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:15 22/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 00:00 24/08/2022

File đính kèm: