Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Lô 03 xe ô tô thanh lý của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyển đê...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:36 05/08/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Địa chỉ: số 12 lý thái tổ, thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 19/08/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Lô 03 xe ô tô thanh lý của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế phí theo quy định của pháp luật. Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyển để đăng ký quyền sở hữu theo quy định. 3 Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk 249,500,000 VNĐ 20 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 02/08/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 16/08/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 16/08/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 11:00 18/08/2022

File đính kèm: