Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (chi tiết theo Thông báo bán đấu giá)

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 23:11 02/07/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Địa chỉ: Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Địa chỉ: số 1 lô B11C, khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 25/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https//daugiaso5.vn hoặc https//daugiaviet.vn.STT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm (chi tiết theo Thông báo bán đấu giá) 1 Thửa đất số: 238, tờ bản đồ số: 04, tại địa chỉ: Thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 2,715,000,000 VNĐ 272,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 02/07/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 22/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Thông báo và Quy chế đấu giá; không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 20/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 22/07/2022

File đính kèm: