Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 09:57 03/07/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ
Địa chỉ: Số 7 Đào Đình Luyện, thị trấn Quỳnh Côi

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 24/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Trường trung cấp nông nghiệp Thái BìnhSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Tổng 196 lô đất gồm 8 khu : LK - 01 ( 43 lô ), LK - 04 ( 33 lô ), LK - 05 ( 09 lô ), LK - 06 ( 14 lô ), LK - 07 ( 19 lô ), LK - 08 ( 26 lô ), LK - 09 ( 26 lô ), LK - 10 ( 26 lô ) Xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 342,353,435,350 VNĐ 68,470,687,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 06/07/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 21/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Đăng ký trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương từ ngày 06/7/2022 đến 15 giờ ngày 21/7/2022 tại Trường trung cấp nông nghiệp Thái Bình ( trong giờ hành chính ). Địa chỉ: Số 362 đường Nguyễn Du, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - Điều kiện: Khách hàng tuân thủ quy chế đấu giá do Trung tâm ban hành và chấp nhận giá khởi điểm khi đăng ký tham gia đấu giá - Khách hàng được đăng ký tham gia đấu giá tại tất cả các vị trí lô đất, nhưng mỗi lô đất chỉ được đăng ký 01 hồ sơ tham gia đấu giá . ( Chi tiết giá khởi điểm và tiền đặt trước cho từng lô đất có File đính kèm )


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 20/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 21/07/2022

File đính kèm: