Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: 01 (một) xe ô tô khách (có giường nằm) đã qua sử dụng của Trần Văn Tâm, Biển số 67B-017.05, cụ thể: - Nhãn hiệu: TRACOMECO - Biển đăng ký: 67B-017.05 - Số quản lý 5006V-037387 - Số loại: UNIVERSE DCAR KSDD G36W. - Số máy: WP10H375E40*3618S041529*. - ...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 10:10 03/07/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Châu
Địa chỉ: số 154 Tôn Đức Thắng, K.Long Thị D, P.Long Thạnh

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Địa chỉ: 01 Đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 22/07/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An GiangSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 01 (một) xe ô tô khách (có giường nằm) đã qua sử dụng của Trần Văn Tâm, Biển số 67B-017.05, cụ thể: - Nhãn hiệu: TRACOMECO - Biển đăng ký: 67B-017.05 - Số quản lý 5006V-037387 - Số loại: UNIVERSE DCAR KSDD G36W. - Số máy: WP10H375E40*3618S041529*. - Số khung: RRFG368WHKT006670. - Loại xe: Ô tô khách giường - Dung tích: 9511. - Màu sơn: Đỏ trắng. - Năm, nước sản xuất: 2019, Việt Nam. - Niên hạn sử dụng: 2039. tại phường Long Châu, thị xã Tân Châu, An Giang 2,353,574,700 VNĐ 10 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 29/06/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 19/07/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

* Giá khởi điểm trên không bao gồm phí sử dụng đường bộ, các loại phí, chi phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, các chi phí di dời, vận chuyển tài sản (nếu có). Tất cả các loại phí, lệ phí và chi phí nêu trên do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm nộp.Tài sản đấu giá được bán theo hiện trạng, người mua được tài sản đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế.Người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá 01 ngày nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá tại Cơ quan Thi hành án và hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đã đăng ký mua tài sản.Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính và nộp tiền đặt trước đúng quy định.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 19/07/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 21/07/2022

File đính kèm: