Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 04:27 25/05/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Lập
Địa chỉ: Chi cục THADS huyện Yên lập Phú Thọ

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Thành long

Địa chỉ: Ngõ 306, đường Trần phú, phường Dữu lâu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:00 20/06/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Thành LongSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 01 Xã Thượng Long 1,662,675,000 VNĐ 330,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 10/05/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 14/06/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thành long


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 10/06/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 00:00 14/06/2022

File đính kèm: