Thông báo việc đấu giá đối với danh mục tài sản: Quyền sử dụng đất qua đo đạc thực tế có diện tích là 256m2 (trong đó: 100m2 đất ở, 156m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa đất số 93b, tờ bản đồ số 52, thôn Tao Chor B(nay là thôn Tao Chor), xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Giấy chứng nhận Qu...

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 2
Ngày đăng công khai: 07:20 26/01/2022

Thông tin người có tài sản

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh
Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Thông tin đơn vị tổ chức đấu giá

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

Địa chỉ: 41B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin việc đấu giá

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 13:30 28/02/2022

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Tây NguyênSTT Tên tài sản Số lượng Nơi có tài sản Giá khởi điểm Tiền đặt trước Ghi chú
1 Quyền sử dụng đất qua đo đạc thực tế có diện tích là 256m2 (trong đó: 100m2 đất ở, 156m2 đất trồng cây lâu năm), thuộc thửa đất số 93b, tờ bản đồ số 52, thôn Tao Chor B(nay là thôn Tao Chor), xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 739461 do UBND huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/3/2015. 01 thuộc thửa đất số 93b, tờ bản đồ số 52, thôn Tao Chor B(nay là thôn Tao Chor), xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 156,668,807 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 15:00 19/01/2022      Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:00 25/02/2022

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.


Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:00 23/02/2022      Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 25/02/2022

File đính kèm: