image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 5542409 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

5542409 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-L12N22

Thời gian mở đăng ký:

25/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

15/07/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

50000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

1000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 01/07/2024 và ngày 02/07/2024

Thời gian bắt đầu trả giá:

18/07/2024 15:10:00

Thời gian kết thúc trả giá:

18/07/2024 15:40:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

Địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-L12N22

Thời gian mở đăng ký: 25/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 15/07/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 50000 VNĐ

Giá khởi điểm: 5542409 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 1000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 01/07/2024 và ngày 02/07/2024

Thời gian bắt đầu trả giá: 18/07/2024 15:10:00

Thời gian kết thúc trả giá: 18/07/2024 15:40:00

Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoà An(Địa chỉ: Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) như sau:

           1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Giá trị quyền sử dụng đất trồng lúa nước vùng 1, tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 38; có diện tích1.074m2; GCNQSDĐ số AM 420732, do Ủy ban nhân dân huyện Hòa An cấp. Địa chỉ: Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng;

Tài sản 2: Giá trị quyền sử dụng đất trồng lúa nước vùng 2, tại thửa đất số 106, tờ bản đồ số 45, có diện tích 244m2; GCNQSDĐ số AM 420732 do Ủy ban nhân dân huyện Hòa An cấp. Địa chỉ: Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

            2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện HòaAn, tỉnh Cao Bằng.

            3. Giá khởi điểm của tài sản:

Giá khởi điểm của tài sản 01 là 33.544.038 đồng (Ba mươi ba triệu năm trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm ba tám đồng);

Giá khởi điểm của tài sản 02là 5.542.409 đồng (Năm triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn không trăm bốn chín đồng).

Tổng giá khởi điểm của tài sản 01 và tài sản 02 là 39.086.447đồng (Ba mươi chín triệu không trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm bốn mươi bảy đồng), giá khởi điểm chưa bao gồm nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và các pháp luật có liên quan.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài: Ngày 27/06/2024; ngày 28/06/2024 tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vnbản chụp/scan Đơn đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản tại nơi tọa lạc tài sản: Từ ngày 01/07/2024 và ngày 02/07/2024 tại nơi có tài sản (địa chỉ: Xóm Nà Tổng, xã Hồng Nam, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) và các tài liệu liên quan (nếu có) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Từ ngày 25/06/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 15/07/2024, các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn, sau đó chụp/scan hồ sơ tham gia đấu giá tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chuyển tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ/ phí đăng ký tham gia đấu giá; bước giá:

7.1 Tiền mua hồ sơ TGĐG:

Tài sản 1: 100.000 đồng(Một trăm nghìn đồng/hồ sơ)

Tài sản 2: 50.000 đồng(Năm mươi nghìn đồng/hồ sơ)

7.2 Bước giá:1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

8. Tiền đặt trước: 

Tài sản 1: 6.000.000 (Sáu triệu đồng)

Tài sản 2: 1.000.000 (Một triệu đồng)

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:Ngày 15/07/2024; ngày 16/07/2024 đến trước 17 giờ 00 phútngày 17/07/2024, theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn, chụp/scan hồ sơ tham gia đấu giá tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; chuyển tiền phí ĐKTGĐG, từ ngày 25/06/2024 đến ngày trước 17 giờ 00 phút ngày 15/07/2024; chuyển (nộp) tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi14 giờ 30 phút ngày 18/07/2024 (Thứ năm) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn.

12. Hình thức đấu giá:Đấu giá trực tuyến.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Lưu ý:

1. Trước khi mở cuộc đấu giá 01 (một) ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết;

2. Người mua được tài sản tự liên hệ cơ quan nhà nước để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Khách hàng có trách nhiệm xem xét kỹ tình trạng, chất lượng của tài sản. Tài sản đấu giá bán theo hiện trạng thực tế, có sao bán vậy. Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng tài sản khi đã thông báo trước.

Mọi chi tiết liên hệ:Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 090 4948089; 098 8592978               Email:[email protected]

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

Tài sản khác

image
image
Lot 4: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 2500000000 VNĐ

image
image
Lot 3: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 150000000 VNĐ

image
image
Lot 2: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 100000000 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ