image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 %

Giá khởi điểm: 300 %

Bước giá: 5 %

Giá cao nhất của bạn: 0 %

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

300 %

Mã tài sản:

MTS-EXB90F

Thời gian mở đăng ký:

25/06/2024 07:30:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

25/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

0 VNĐ

Bước giá:

5 %

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 70 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

0 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Thời gian xem tài sản:

Thời gian bắt đầu trả giá:

26/06/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

26/06/2024 10:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Mai Văn Đông

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-EXB90F

Thời gian mở đăng ký: 25/06/2024 07:30:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 25/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 300 %

Bước giá: 5 %

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 70 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 0 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Thời gian xem tài sản:

Thời gian bắt đầu trả giá: 26/06/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 26/06/2024 10:30:00

STT Số lệnh Giá đã trả (%) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hiện chưa có tài liệu nào được đăng tải

Tài sản khác

image
image
Lot 4: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 2500000000 VNĐ

image
image
Lot 3: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 150000000 VNĐ

image
image
Lot 2: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 100000000 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ