image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 %

Giá khởi điểm: 300 %

Bước giá: 5 %

Giá cao nhất của bạn: 0 %

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

300 %

Mã tài sản:

MTS-K2OZXZ

Thời gian mở đăng ký:

11/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

16/07/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

8000000 VNĐ

Bước giá:

5 %

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 85 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

375600000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Tại nơi có tài sản

Thời gian xem tài sản:

Trong giờ hành chính từ ngày 13/6/2024 đến ngày 14/6/2024

Thời gian bắt đầu trả giá:

19/07/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

19/07/2024 10:45:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Mai Văn Đông

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-K2OZXZ

Thời gian mở đăng ký: 11/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 16/07/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 8000000 VNĐ

Giá khởi điểm: 300 %

Bước giá: 5 %

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 85 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 375600000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Tại nơi có tài sản

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/6/2024 đến ngày 14/6/2024

Thời gian bắt đầu trả giá: 19/07/2024 09:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 19/07/2024 10:45:00

Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Địa chỉ: 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

  1. Tài sản đấu giá:

Quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Thăng Bình và xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống (diện tích mỏ 10,0 ha).

Thông tin về mỏ đấu giá:

- Vị trí mỏ: Mỏ đất nằm cách trung tâm thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống khoảng 18 km về phía Đông - Đông Bắc.

- Diện tích mỏ:            10,0 ha.

- Tài nguyên dự báo:  1.100.000 m3.

- Nguồn gốc, hiện trạng đất mỏ: 

+ Đất mỏ là đất trồng rừng sản xuất đã giao cho hộ dân quản lý, sử dụng. 

+ Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm giải phóng mặt bằng khu vực mỏ và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật; trong trường hợp không thực hiện được việc bồi thường giải phóng mặt bằng, không hoàn thiện được hồ sơ thuê đất theo quy định thì bị huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và không được nhận lại tiền cọc.

- Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Nông Cống được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 14/7/2023, vị trí khu đất được quy hoạch sử dụng cho hoạt động khoáng sản (SKS); có trong danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 (Số thứ tự 11 mục II.2.1, Phụ biểu số V).

II.Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và tiền mua hồ sơ: 

- Giá khởi điểm để đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R). R = 3% (Ba phần trăm).

Tiền đặt trước:375.600.000đồng (Ba trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm nghìn đồng)

Bước giá:0,05%, là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Tiền mua hồ sơ: 8.000.000 đồng/hồ sơ (Tám triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

III. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

  1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 13/6/2024 đến ngày 14/6/2024 tại nơi có tài sản.
  2. Thời gian bán hồ sơ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

Bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/6/2024 đến ngày 16/7/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa hoặc qua đường bưu điện.

Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá thì được cấp một tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản truy cập để được hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tuyến, cách thức tham gia đấu giá, trả giá và các nội dung cần thiết khác khi tham gia Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

  1. Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 16/7/2024 đến ngày 18/7/2024.
  2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến: 
  • Khách hàng truy cập vào website lacvietauction.vn để đăng nhập tài khoản, lựa chọn tài sản muốn đăng ký tham gia đấu giá, Khách hàng scan đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Trung tâm (đã điền đầy đủ thông tin, đóng dấu, ký ghi rõ họ tên), Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp và Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức để tải lên website, sau đó kích vào nút “Đăng ký tham gia đấu giá” để hoàn thành đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến.

            Thời gian đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 11/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2024 tại trang đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

  • Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (thành phần hồ sơ theo khoản 3 Điều 5 Quy chế cuộc đấu giá) trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Thời gian nộp: trong giờ hành chính từ ngày 11/6/2024 đến ngày 16/7/2024.

  1. Thời gian địa điểm tổ chức buổi đấu giá trực tuyến: Cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 19/7/2024, thời gian trả giá: Từ 09 giờ 00 phút đến 10 giờ 45 phút.

- Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá.

      1.Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012, Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Quy chế đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

        2. Điều kiện được tham gia đấu giá:Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 3029/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt; Quy chế đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa và các văn bản pháp luật liên quan.

        3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp đủ thành phần hồ sơ hợp lệ theo quy định, đã đăng ký đấu giá trực tuyến và nộp tiền đặt trước (được thu bằng tiền Việt Nam đồng và chuyển khoản)vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa. Số tài khoản: 5021.000.442.8888 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hoá (BIDV).Người đăng ký tham gia đấu giá nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa. 

        Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản nêu trên của Trung tâm tính đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024.

        4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: “Đấu giá bằng hình thức trực tuyến”. 

  • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

   Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá theo địa chỉ như trên hoặc qua số điện thoại: 02373.859.453./

STT Số lệnh Giá đã trả (%) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Hồ sơ Mời đấu giá xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Tài sản khác

image
image
Lot 4: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 2500000000 VNĐ

image
image
Lot 3: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 150000000 VNĐ

image
image
Lot 2: Tài sản thử nghiệm 13/7/2024

Giá khởi điểm : 100000000 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ