image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 9267028000 VNĐ

Bước giá: 50000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

9267028000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-PM8ZF8

Thời gian mở đăng ký:

03/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

17/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

50000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

1853000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Viễn thông Lâm Đồng

Nơi xem tài sản:

Các trung tâm Viễn thông tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thời gian xem tài sản:

Trong giờ hành chính kể từ ngày 10/06/2024 đến 17giờ00 ngày 12/6/2024

Thời gian bắt đầu trả giá:

20/06/2024 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

20/06/2024 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Đấu giá viên: Phạm Tôn Hà

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, Phường 1, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-PM8ZF8

Thời gian mở đăng ký: 03/06/2024 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 17/06/2024 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 9267028000 VNĐ

Bước giá: 50000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 1853000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản: Viễn thông Lâm Đồng

Nơi xem tài sản: Các trung tâm Viễn thông tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thời gian xem tài sản: Trong giờ hành chính kể từ ngày 10/06/2024 đến 17giờ00 ngày 12/6/2024

Thời gian bắt đầu trả giá: 20/06/2024 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 20/06/2024 15:00:00

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Bên có tài sản đấu giá: Viễn Thông Lâm Đồng

Địa chỉ: số 08 đường Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

1.Tài sản đấu giá là: 

- Tên tài sản: Cáp viễn thông đã qua sử dụng, thu hồi về kho của Viễn Thông Lâm Đồng

- Khối lượng: 201,560 km cáp đồng thu hồi, cụ thể như sau: 

 

TT Loại cáp Số lượng cáp đồng thanh lý (km) Khối lượng đồng thu được (kg/km cáp) Tổng khối lượng đồng thanh lý (kg) Ghi chú 
30x0,4 6,404 67,50 432,27  
50x0,4 85,438 112,50 9.611,78  
100x0,4 59,751 225,00 13.443,98  
200x0,4 12,012 450,00 5.405,40  
400x0,4 0,760 900,00 684,00  
20x0,5   0,290    70,32    20,39  
30x0,5 6,713 105,48 708,09  
50x0,5 9,172 175,80 1.612,44  
100x0,5 9,207 351,60 3.237,18  
10 200x0,5 10,338 703,20 7.269,68  
11 300x0,5   1,055 1.054,80 1.112,81  
12 400x0,5 0,420 1.406,40   590,69  
 Tổng cộng 201,560  44.128,70  

- Chất lượng: Tài sản cũ, hỏng thu hồi không có nhu cầu sử dụng.

- Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý của Viễn thông Lâm Đồng – Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

2.Nơi có tài sản đấu giá: Các trung tâm Viễn thông tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3.Giá khởi điểm đấu giá: 9.267.028.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, không trăm hai mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế phí liên quan tới việc xem tài sản, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản; tham khảo hồ sơ, giấy tờ liên quan

- Thời gian xem tài sản, tham khảo hồ sơ: Trong giờ hành chính kể từ ngày 10/06/2024 đến 17giờ00ngày 12/6/2024.

- Địa điểm xem tài sảnCác trung tâm Viễn thông tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Tham khảo hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và Kho của Viễn Thông Lâm Đồng.

5. Thời gian bán hồ sơ 

- Thời gian bán hồ sơ : Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17g00 ngày 17/6/2024.

- Địa điểmbán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 đường Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); đồng thời khách hàng phải đăng ký trực tuyến trên trang trực tuyến: (https://lacvietauction.vntrong thời gian đăng ký tham gia đấu giá.

- Khi hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ Người tham gia đấu giá sẽ được cấp một tài khoản truy cập; được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Khách hàng có thể liên hệ qua điện thoại (038.612.9606 Chị Vân) hoặc vào trang đấu giá trực tuyến (https://lacvietauction.vn) để xem hướng dẫn

- Đối với cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá đã có tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn đã được xác thực và còn thời hạn sử dụng, Người đăng ký tham gia đấu giá dùng tài khoản đã được xác thực để tiến hành đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản truy cập, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

7.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ.

(Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và xử lý số tiền bán hồ sơ thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn trả lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá. Không hoàn trả lại tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong tổ chức đấu giá.

Khoản tiền này khách hàng nộp trực tiếp ngay khi mua hồ sơ tham gia đấu giá và không hoàn trả nếu không nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

8. Tiền đặt trước:1.853.000.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm năm mươi ba triệu đồng).

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng đã nộp phải “báo có” trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu không sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá

9. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17g00 ngày 17/6/2024.

-Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)

10.Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07giờ30ngày 17/6/2024đến ngày 17g00 ngày 19/6/2024.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước ngoài thời hạn nói trên là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá, tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại và khách hàng không được tham dự cuộc đấu giá.

- Phương thức: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên tài khoản:Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản tỉnh Lâm Đồng

Số tài khoản: 122 0000 33440 

Tại:Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng.

Nội dung: (Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Cáp viễn thông đã qua sử dụng, thu hồi về kho của Viễn thông Lâm Đồng

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách hàng đã nộp phải “báo có” trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng trong thời hạn nộp tiền đặt trước, nếu không sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá

10. Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá (xem trong Quy chế đấu giá giá khi mua hồ sơ đấu giá) nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng số 52 Phan Đình Phùng, phường1, thành phố Đà Lạt, Số điện thoại 02633.820.282.

11. Thời gian, địa điểmtổ chức đấu giá

- Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00phútngày 20/6/2024 (thứ hai)

- Địa điểm: Tại trang trực tuyến: (https://lacvietauction.vn).

12. Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến

- Phương thức đấu giá: Đấu giá lên

- Bước giá:50.000.000 đồng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng số 52 Phan Đình Phùng, phường1, thành phố Đà Lạt, Số điện thoại 02633.820.282; 0918162661.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Giá tối thiểu trúng đấu giá xem tại đây

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ