image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 99891000 VNĐ

Bước giá: 300000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-Z8GEAH

Thời gian mở đăng ký:

08/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

02/01/2024 16:30:00

Giá khởi điểm:

99891000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

300000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

59934600 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Thời gian xem tài sản:

Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn hoặc xem tài sản trực tiếp tại địa chỉ tài sản vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2023.

Thời gian bắt đầu trả giá:

05/01/2024 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

05/01/2024 10:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất

Đấu giá viên: Nguyễn Thị Vãnh

Địa chỉ:

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-Z8GEAH

Thời gian mở đăng ký: 08/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 02/01/2024 16:30:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 99891000 VNĐ

Bước giá: 300000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 59934600 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Thời gian xem tài sản: Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá trực tuyến trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn hoặc xem tài sản trực tiếp tại địa chỉ tài sản vào ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2023.

Thời gian bắt đầu trả giá: 05/01/2024 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 05/01/2024 10:30:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ