image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 270000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-29P4VA

Thời gian mở đăng ký:

08/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

18/12/2023 17:00:00

Giá khởi điểm:

270000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

27000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Số 441 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 13/12/2023 đến ngày 14/12/2023

Thời gian bắt đầu trả giá:

21/12/2023 15:10:00

Thời gian kết thúc trả giá:

21/12/2023 15:40:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Đấu giá viên: Mai Thị Dung

Địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-29P4VA

Thời gian mở đăng ký: 08/12/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 18/12/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 270000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 27000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Số 441 Nguyễn Văn Linh, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/12/2023 đến ngày 14/12/2023

Thời gian bắt đầu trả giá: 21/12/2023 15:10:00

Thời gian kết thúc trả giá: 21/12/2023 15:40:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Đơn đăng ký tham gia xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ