image image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 317000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

317000000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-TRID5T

Thời gian mở đăng ký:

27/11/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

09/12/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

200000 VNĐ

Bước giá:

5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

60000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Các kho của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.Hồ Chí Minh

Thời gian xem tài sản:

07/12/2023 đến ngày 08/12/2023

Thời gian bắt đầu trả giá:

12/12/2023 15:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

12/12/2023 15:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Đấu giá viên: Nguyễn Chí Hiếu

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-TRID5T

Thời gian mở đăng ký: 27/11/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 09/12/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200000 VNĐ

Giá khởi điểm: 317000000 VNĐ

Bước giá: 5000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 60000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Các kho của Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.Hồ Chí Minh

Thời gian xem tài sản: 07/12/2023 đến ngày 08/12/2023

Thời gian bắt đầu trả giá: 12/12/2023 15:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 12/12/2023 15:30:00

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo + Quy chế xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ