image image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 570000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-IXG1OK

Thời gian mở đăng ký:

14/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

26/09/2023 17:00:00

Giá khởi điểm:

570000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

114000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Viễn thông Lâm Đồng

Nơi xem tài sản:

Số 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 26/09/2023 đến ngày 27/09/2023 (trong giờ hành chính

Thời gian bắt đầu trả giá:

29/09/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

29/09/2023 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Đấu giá viên: Nguyễn Chí Hiếu

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-IXG1OK

Thời gian mở đăng ký: 14/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 26/09/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 570000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 40 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 114000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản: Viễn thông Lâm Đồng

Nơi xem tài sản: Số 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 26/09/2023 đến ngày 27/09/2023 (trong giờ hành chính

Thời gian bắt đầu trả giá: 29/09/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 29/09/2023 15:00:00

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1.Tổ chức đấu giá tài sản:Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá:Viễn Thông Lầm Đồng: Số 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tên tài sản:Lô Accu hư hỏng không sử dụng đã thu hồi về kho của Viễn Thông Lầm Đồng.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 26/09/2023 đến ngày 27/09/2023 (trong giờ hành chính.

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: tạiSố 08, Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:570.000.000 đồng(Bằng chữ: năm trăm bảy mươi triệu đồng). Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Khách hàng trúng đấu giá tự chịu các loại thuế phí liên quan tới việc xem tài sản, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 114.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: kể từ 14/09/2023 đến ngày 26/09/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá: Đơn vị tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, Giấy phép xử lý chất thải nguy hại còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng kể từ ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá và vùng được cấp phép hoạt động tại nơi có tài sản (tỉnh Lâm Đồng), trong đó có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trong danh mục Chất thải nguy hại (CTNH) ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường: Mã CTNH 19 06 01.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 29/09/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tại: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: lacvietauction.vn.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

- Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Kính mời quý khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá các tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ:Công ty đấu giá hợp danh Lam SơnSài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo + Quy chế xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ