image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 39900000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-QS77AU

Thời gian mở đăng ký:

07/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

14/09/2023 17:00:00

Giá khởi điểm:

39900000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

100000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

7500000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 13/9/2023 đến ngày 14/9/2023

Thời gian bắt đầu trả giá:

19/09/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá:

19/09/2023 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Đấu giá viên: Nguyễn Đức Vinh

Địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-QS77AU

Thời gian mở đăng ký: 07/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 14/09/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 100000 VNĐ

Giá khởi điểm: 39900000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 7500000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/9/2023 đến ngày 14/9/2023

Thời gian bắt đầu trả giá: 19/09/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 19/09/2023 15:00:00

Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu (Địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) như sau:

1. Tài sản đấu giá:Vật tư, vật liệu thu hồi, tài sản công do Văn phòng HĐND - UBND huyện Khoái Châu quản lý.

2. Nguồn gốc của tài sản: Là tài sản thanh lý thuộc quyền sở hữu/quyền quản lý, sử dụng của Văn phòng HĐND - UBND huyện Khoái Châu.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 39.900.000 đồng (Ba mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng), đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí liên quan đến việc di dời tài sản hay các chi phí phát sinh khác do người trúng đấu giá chịu.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Ngày 11/9/2023, ngày 12/9/2023 tải lên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến bản chụp/scan Đơn đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:Từ ngày 13/9/2023đến ngày 14/9/2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, địa chỉ: thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, và xem các giấy tờ, tài liệu liên quan (nếu có) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn; chuyển tiền phí ĐKTGĐG từ ngày 07/9/2023 đến ngày 14/9/2023; chuyển tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

7. Tiền hồ sơ/ phí đăng ký tham gia đấu giá:100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 7.500.000 đồng (Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng)

9. Thời gian nộp tiền đặt trước:Ngày 14/9/2023, 15/9/2023 và trước 17h00 ngày 18/9/2023, theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật ĐKTGĐG (đăng ký tham gia đấu giá) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn; chuyển tiền phí ĐKTGĐG từ ngày 07/9/2023 đến ngày 14/9/2023; chuyển tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:Vào hồi14 giờ 30 ngày 19/9/2023 (Thứ ba) tại Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyếnhttps://lacvietauction.vn.

12. Hình thức đấu giá:Đấu giá trực tuyến.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Lưu ý: Tài sản đấu giá bán theo hiện trạng thực tế (có sao bán vậy). Khách hàng có trách nhiệm xem xét kỹ tình trạng, chất lượng của tài sản. Tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về tình trạng, chất lượng tài sản khi đã thông báo trước.

Mọi chi tiết liên hệ:Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát, địa chỉ: Tầng 2, Số OV14.1, Khu chức năng đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 037 7373717               Email:[email protected]

(Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá).

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Hồ sơ Mời đấu giá xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Tài sản khác

image
image
Mỏ E - Test

Giá khởi điểm : 1000000000 VNĐ

image
image
Mỏ D - Test

Giá khởi điểm : 500 VNĐ

image
image
Mỏ C - Test

Giá khởi điểm : 500 VNĐ

image
image
Mỏ B- Test

Giá khởi điểm : 300 VNĐ

ĐANG XỬ LÝ