image image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 72000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

72000000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-GT1IMH

Thời gian mở đăng ký:

05/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

12/09/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

150000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

14400000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian xem tài sản:

Ngày 07/09/2023 và ngày 08/09/2023 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá:

15/09/2023 09:30:00

Thời gian kết thúc trả giá:

15/09/2023 10:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Đấu giá viên: Đoàn Xuyên Sơn

Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-GT1IMH

Thời gian mở đăng ký: 05/09/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 12/09/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 150000 VNĐ

Giá khởi điểm: 72000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: Bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 14400000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian xem tài sản: Ngày 07/09/2023 và ngày 08/09/2023 (trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá: 15/09/2023 09:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 15/09/2023 10:30:00

1. Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt

Trụ sở chính: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Văn phòng đại diện: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá:

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá :

Tài sản đấu giá:Xe ô tô Toyota Corola. BKS: 80M – 001.09.

Tài sản công thuộc quyền thanh lý của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  - Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng ( Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 150.000đồng/1bộ hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

Bước giá:1.000.000 đồng/bước giá (Bằng chữ: Một triệu đồng trên bước giá).

Tiền đặt trước: 14.400.000 đồng(Bằng chữ: Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng);

Lưu ý:

  • Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Giá trị tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ đấu giá và địa điểm xem tài sản đấu giá:

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực theo Quy chế đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

Đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/09/2023đến 17h00 ngày 12/09/2023 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật) bằng một trong các cách sau:

+) Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ tại: Tầng 4, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

Xem tài sản: Khách hàng đăng ký đi xem tài đăng ký với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đến hết 17 giờ 00 phút ngày 06/09/2023;

Hướng dẫn xem tài sản ngày 07/09/2023 và ngày 08/09/2023 (trong giờ hành chính) tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

5. Thời gian nộp khoản tiền đặt trước:Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/09/2023đến 17 giờ 00 phút ngày 14/09/2023 (trong giờ hành chính trừ thứ 7 và chủ nhật) bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt; 

+ Số tài khoản: Gồm 3 chữ cái “LVA” và chuỗi 14 số (cụ thể đối với từng khách hàng tại trang đăng ký đấu giá tài sản trên Website Lacvietauction.vn); (Khi khách hàng đăng nhập tài khoản và đăng ký đấu giá tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thành công, màn hình sẽ thông báo số tài khoản và mã QR nộp tiền tương ứng đối với từng khách hàng. Lưu ý: Mỗi khách hàng đăng ký đấu giá tại mỗi tài sản đấu giá sẽ có 01 mã nộp tiền khác nhau). 

Ví dụ: LVA1002088958xxxx 

+ Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam (VIB) - CN Ba Đình - PGD Hào Nam, Hà Nội; 

+ Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

Lưu ý: Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 14/09/2023. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 giờ 00 phút ngày 14/09/2023 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

6. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Lacvietauction.vn), với phương thức trả giá lên theo bước giá.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian trả giá: Bắt đầu từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 15/09/2023 (Thứ sáu).

- Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt - lacvietauction.vn.

Thông tin liên hệ:Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, tầng 4, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234 hoặc 0867.523.488.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

c. Giấy xác nhận hiện trạng tài sản xem tại đây

b. Đơn Đăng ký xem tài sản xem tại đây

a. Đơn Đăng ký tham gia đấu giá xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt;

+ Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng sẽ khác nhau với mỗi tài sản và với mỗi khách hàng. Quý khách hàng cần đăng ký tham gia đấu giá để xem được thông tin này. Sao chép (Gồm 3 chữ cái 'LVO' và chuỗi 14 số)

+ Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam VIB - Chi nhánh Hào Nam

+ Nội dung: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Xe ô tô Toyota Corola. BKS: 80M – 001.09 của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ”.

Lưu ý:
Tài sản và tài khoản khách hàng được định danh riêng. Quý khách phải chuyển khoản đúng số tài khoản của mình.
Hệ thống tự động sẽ thông báo khi giao dịch của quý khách hàng được hoàn tất.

Lưu ý:Tiền đặt trước của khách phải báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt trước 17 giờ 00 phút ngày 12/09/2023. Khách hàng có khoản tiền đặt trước báo “có” trong tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sau 17 giờ 00 phút ngày 12/09/2023 được coi là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

ĐANG XỬ LÝ