image image
image
image
image
image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 2500000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

2500000000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-72JAS0

Thời gian mở đăng ký:

10/08/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

21/08/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

5 bước giá

Tiền đặt trước:

500000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Các kho bảo quản tài sản của Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH

Thời gian xem tài sản:

Ngày 21/08/2023 và ngày 22/08/2023

Thời gian bắt đầu trả giá:

24/08/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

24/08/2023 15:00:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Đấu giá viên: Nguyễn Chí Hiếu

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-72JAS0

Thời gian mở đăng ký: 10/08/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 21/08/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 2500000000 VNĐ

Bước giá: 10000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 5 bước giá

Tiền đặt trước: 500000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Các kho bảo quản tài sản của Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH

Thời gian xem tài sản: Ngày 21/08/2023 và ngày 22/08/2023

Thời gian bắt đầu trả giá: 24/08/2023 14:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 24/08/2023 15:00:00

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:

1.Tổ chức đấu giá tài sản:Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn– Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH: 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 01, TP.HCM.

Điện thoại liên hệ của đại diện người có tài sản đấu giá: Trần Đình Khuyến – Phó trưởng Ban TCKT – 0962 518767, Nguyễn Việt Hùng – CV Ban TCKT – 0966 633637.

3. Tên tài sản:Các tài sản hư hỏng, kém mất phẩm chất không cần dùng của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH (danh mục tài sản đính kèm thông báo đấu giá này).

4. Giá khởi điểm (chưa bao gồm thuế GTGT):2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

Thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ghi chú: Các chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, chi phí bảo quản, vận chuyển, tháo dỡ, các loại thuế khác, lệ phí khác theo qui định của Nhà nước (nếu có) do người trúng đấu giá chịu.

* Lưu ý:bán đấu giá toàn bộ lô tài sản.

5.Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 21/08/2023 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. 

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng.

6. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: trên hệ thống đấu giá trực tuyến (https://lacvietauction.vn)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: ngày 21/08/2023 và ngày 22/08/2023 tại các kho bảo quản tài sản của Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH (địa điểm xem tài sản: chi tiết theo phụ lục đính kèm thông báo đấu giá này). 

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá:Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

9. Số tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

» Sồ tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

» Thời gian nộp tiền đặt trước:ngày 21/082023, ngày 22/08/2023 và đến 16 giờ 30 phút ngày 23/08/2023 (trong giờ hành chính).

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:Đấu giá trực tuyến trên hệ thống đấu giá trực tuyến (https://lacvietauction.vn), phương thức trả giá lên, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của Luật đấu giá tài sản.

11. Thời gian đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24/08/2023 tại trang đấu giá trực tuyến: (https://lacvietauction.vn)

Kính mời quý khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá các tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ:Công ty đấu giá hợp danh Lam SơnSài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo + Quy chế xem tại đây

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE CƠ GIỚI xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ