image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 110221042000 VNĐ

Bước giá: 1000000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Giá khởi điểm:

110221042000 VNĐ

Mã tài sản:

MTS-KC1TKX

Thời gian mở đăng ký:

23/05/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

20/06/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

500000 VNĐ

Bước giá:

1000000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước:

20000000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và tại nơi có giấy tờ về tài sản Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản:

Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 29/5/2023

Thời gian bắt đầu trả giá:

23/06/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá:

23/06/2023 15:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá

Đấu giá viên: Đặng Thị Quỳnh Anh

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-KC1TKX

Thời gian mở đăng ký: 23/05/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 20/06/2023 17:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500000 VNĐ

Giá khởi điểm: 110221042000 VNĐ

Bước giá: 1000000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn

Tiền đặt trước: 20000000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và tại nơi có giấy tờ về tài sản Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 29/5/2023

Thời gian bắt đầu trả giá: 23/06/2023 14:30:00

Thời gian kết thúc trả giá: 23/06/2023 15:30:00

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóathông báo đấu giá tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: đường Đông Hương I, phố Bào Ngoại 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

 1. Tài sản đấu giá:Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa (thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa)gồm: toàn bộ công trình xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa trên diện tích đất 40.387 m2 được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho công ty TNHH Tây Đô theo Giấy CNQSD đất số AB 889736 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/4/2005, tờ bản đồ số 37,43 bản đồ  địa chính xã Đông Hương (nay là P. Đông Hương), tại Khu đô thị  mới P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa (Thông tin chi tiết về tài sản trong hồ sơ đấu giá).

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 40.387 m2; Sử dụng chung: không;

Mục đích sử dụng: Xây dựng trường tiểu học và trung học dân lập Thanh Hoa;

Thời hạn sử dụng: Thời hạn thuê đất 50 năm (đến năm 2054);

 1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền hồ sơ.
 • Giá khởi điểm:110.221.042.000 đồng (Một trăm mười tỷ, hai trăm hai mươi mốt triệu, không trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
 • Bước giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).
 • Tiền đặt trước: 20.000.000.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Hai mươi tỷ đồng).
 • Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá (Năm trăm nghìn đồng).
 1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013.
 2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá. 

         - Người tham gia đấu giá phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về việc mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 58; Khoản 2 Điều 189 Luật đất đai năm 2013.

         - Người mua trúng đấu giá được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất và phải sử dụng đất đúng mục đích.

 1. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

- Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: từ ngày 23/5/2023 đến ngày 29/5/2023, tại nơi có tài sản địa chỉ: Dự án đầu tư xây dựng trường tiểu học và THCS dân lập Thanh Hoa, tại Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa và tại nơi có giấy tờ về tài sản Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

 1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

-  Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: mua và nộp hồ sơ (trong giờ hành chính)trực tiếp tại Trung tâm hoặc qua đường bưu chính từ ngày 23/5/2023 đến ngày 20/6/2023.

 • Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, khách hàng được cấp một tài khoản truy cập để đấu giá trực tuyến, được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến Trung tâm sử dụng để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.
 1. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 20/6/2023 đến ngày 22/6/2023.

Khách hàng chuyển tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, số tài khoản: 224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank). Khách hàng tham gia đấu giá nộp lại bản sao chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Nội dung ghi rõ:“(Họ tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá – số điện thoại) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá dự án Trường Thanh Hoa”.

Lưu ý:Tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá phải báo có trong tài khoản trên của Trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày 22/6/2023.

 1. Hình thức và phương thức đấu giá.
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn).Người trúng đấu giá:là người có giá trả hợp lệ cao nhất (không thấp hơn giá khởi điểm) và nhanh nhất được hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá.
 • Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
 1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
 • Thời gian trả giá: bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 23/6/2023;
 • Địa điểm: Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn.

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá, ĐT: 0237 3859453.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải thông báo này trên cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Tài sản khác

image
image
TEST 3 - MỎ E

Giá khởi điểm : 300 %

image
image
TEST 3 - MỎ D

Giá khởi điểm : 300 %

image
image
TEST 3 - MỎ C

Giá khởi điểm : 300 %

image
image
TEST 3 - MỎ B

Giá khởi điểm : 300 %

ĐANG XỬ LÝ