image image
image

Thời gian trả giá còn lại của tài sản:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Thời gian còn lại để trả giá:

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nếu thời gian trên đây kết thúc và không có người trả giá cao hơn, cuộc đấu giá sẽ kết thúc.
Nếu có thêm lượt trả giá trước khi thời gian này kết thúc, đồng hồ trên sẽ được đặt lại.

Đặt giá(VNĐ)

Giá cao nhất hiện tại: 0 VNĐ

Giá khởi điểm: 95000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Giá cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Bạn đang trả giá cao nhất

Mã tài sản:

MTS-BGEB2P

Thời gian mở đăng ký:

31/03/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký:

12/04/2023 11:00:00

Giá khởi điểm:

95000000 VNĐ

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

150000 VNĐ

Bước giá:

1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả:

10 bước giá

Tiền đặt trước:

19000000 VNĐ

Phương thức đấu giá:

Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản:

Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ, địa điểm: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Thời gian xem tài sản:

Ngày 10/4/2023 và ngày 11/4/2023 (Trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá:

17/04/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá:

17/04/2023 10:30:00

Thông tin tổ chức đấu giá

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh

Đấu giá viên: Phạm Quang Huy

Địa chỉ: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Thông tin đấu giá tài sản

Mã tài sản: MTS-BGEB2P

Thời gian mở đăng ký: 31/03/2023 08:00:00

Thời gian kết thúc đăng ký: 12/04/2023 11:00:00

Phí đăng ký tham gia đấu giá: 150000 VNĐ

Giá khởi điểm: 95000000 VNĐ

Bước giá: 1000000 VNĐ

Số bước giá tối đa/ lần trả: 10 bước giá

Tiền đặt trước: 19000000 VNĐ

Phương thức đấu giá: Trả giá lên và liên tục

Tên chủ tài sản:

Nơi xem tài sản: Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ, địa điểm: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình

Thời gian xem tài sản: Ngày 10/4/2023 và ngày 11/4/2023 (Trong giờ hành chính)

Thời gian bắt đầu trả giá: 17/04/2023 10:00:00

Thời gian kết thúc trả giá: 17/04/2023 10:30:00

Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, tổ chức đấu giá tài sản thanh lý do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ chuyển giao như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

1.1. Tên đơn vị:Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

1.2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

1.3. Văn phòng: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức người có tài sản đấu giá:

2.1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ.

2.2. Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 

3. Thông tin về tài sản đấu giá: 

3.1. Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo;

3.2. Các thông số chủ yếu của tài sản, chất lượng tài sản: Nhãn hiệu: Mitsubishi; Số loại: Parejo; Loại xe: Ô tô con; Màu sơn: Xám; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Nước sản xuất: Việt Nam; Số khung: RLA00V33V51000100; Số máy: 6G72-RT4253.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 95.000.000 đồng (Chín mươi năm triệu đồng chẵn); Giá trên chưa bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán.

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn). Tương đương với 20% giá trị tài sản. 

5.1. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh;

5.2. Số tài khoản: 45510003266888 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hoà Bình.

6. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đầy đủ hồ sơ và làm theo hướng dẫn quy định tại quy chế của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến (thông qua trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: Lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.);

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên theo bước giá.

8.  Tổ chức xem tài sản:

8.1. Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ 03/4/2023 ngày đến ngày 07/4/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh (Khách hàng có thể tự đi xem tài sản với điều kiện phải có giấy giới thiệu của Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh);

8.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 10/4/2023 và ngày 11/4/2023 (Trong giờ hành chính); Địa điểm: Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ, địa điểm: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

9. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

9.1. Thời gian và địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian: Từ ngày 31/3/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày 12/4/2023;

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

9.2. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

-  Thời gian: Từ ngày 31/3/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày 12/4/2023;

-  Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh, địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.

* Sau khi khách hàng mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên, yêu cầu khách hàng vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến lacvietauction.vn để đăng ký tài khoản (nếu như khách hàng chưa có tài khoản) và đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo đúng thời gian nêu trên.

9.3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Tiền mua hồ sơ được trả trực tiếp bằng tiền mặt khi mua hồ sơ đấu giá.

10. Thời gian nộp tiền đặt trước: 

- Thời gian nộp tiền đặt trướctừ ngày 13/4/2023 đến 11 giờ 00 phút ngày 14/4/2023. Người tham gia đấu giá vì lý do khách quan hoặc chủ quan có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải hiện trong tài khoản ngân hàng trước 11 giờ 00 phút ngày 14/4/2023.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh (người tham gia đấu giá chỉ được coi là đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá khi đã nộp tiền đặt trước đến tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh nhận được thông báo bằng tin nhắn của Ngân hàng thông báo tiền đặt trước của người tham gia đấu giá đã được chuyển vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Hoà Bình Xanh đúng thời gian quy định).

- Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản qua Internet Banking thì phải có in sao lệnh chuyển tiền, giấy nộp tiền nội dung ghi rõ (Tên người tham gia đấu giá tài sản).

- Nội dung nộp tiền: “(Họ tên người tham gia đấu giá/Tên tổ chức)(Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá xe ô tô Mitsubishi Parejo”.

- Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, không ghi rõ nội dụng chuyển tiền theo hướng dẫn này đều được coi là không hợp lệ.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá 

11.1. Thời gian trả giá: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 17/4/2023.

11.2. Tại địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.

12. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Điện thoại: 02183 600607- 0985410246.

-  Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ: Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

STT Số lệnh Giá đã trả (VNĐ) Trạng thái Thời gian Mã trả giá Rút lại giá

Thông báo Đấu giá tài sản xem tại đây

Quy chế đấu giá tài sản xem tại đây

ĐANG XỬ LÝ