Hỏi & Đáp

Lô số 1: Accu, trạm biến áp các loại của Viễn thông Thanh Hóa

Lô số 1: Accu, trạm biến áp các loại của Viễn thông Thanh Hóa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-DGRK8O
Thời gian mở đăng ký:
15/03/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
24/03/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
120000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Thanh Hóa
Nơi xem tài sản:
Tại các kho TTVT trực thuộc Viễn thông Thanh Hóa (Chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá)
Thời gian xem tài sản:
Ngày 21/03/2023 và ngày 22/03/2023 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Đỗ Thị Hồng Hạnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
27/03/2023 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
27/03/2023 09:30:00
Giá khởi điểm 636980160 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X