Hỏi & Đáp

Cáp đồng đã hư hỏng, không còn khả năng tái sử dụng của VT Thái Nguyên

Cáp đồng đã hư hỏng, không còn khả năng tái sử dụng của VT Thái Nguyên

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-ZSWGBV
Thời gian mở đăng ký:
22/02/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
03/03/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
50000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 15 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
1400000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Viễn thông Thái Nguyên
Nơi xem tài sản:
Kho Viễn thông Thái Nguyên
Thời gian xem tài sản:
Ngày 01/03/2023 và ngày 02/03/2023 (trong giờ hành chính)
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
06/03/2023 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
06/03/2023 10:00:00
Giá khởi điểm 7098000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X