Hỏi & Đáp

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ: phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (lần bán 03)

Toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 21 tại địa chỉ: phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (lần bán 03)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-WJXQ6C
Thời gian mở đăng ký:
10/02/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
20/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
10000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
288000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nơi xem tài sản:
Phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính các ngày 15, 16/02/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
Đấu giá viên:
Đinh Minh Quỳnh
Thời gian bắt đầu trả giá:
22/02/2023 09:00:00
Thời gian kết thúc trả giá:
22/02/2023 10:00:00
Giá khởi điểm 2880000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X