Hỏi & Đáp

01 xe ô tô con loại 07 chỗ ngồi nhãn hiệu MITSUBISHI; biển kiểm soát 36B-3789 tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

01 xe ô tô con loại 07 chỗ ngồi nhãn hiệu MITSUBISHI; biển kiểm soát 36B-3789 tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-IZ9MJP
Thời gian mở đăng ký:
08/02/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
20/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
150000 VNĐ
Bước giá:
1000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 10 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
10000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
Trong giờ hành chính từ ngày 09/02/2023 đến ngày 10/02/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
23/02/2023 08:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
23/02/2023 09:00:00
Giá khởi điểm 52000000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X