Hỏi & Đáp

Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa (thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa) (lần 03)

Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa (thế chấp tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa) (lần 03)

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-Z3OOYL
Thời gian mở đăng ký:
11/01/2023 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
06/02/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
1000000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
10 bước giá, 30 phút cuối bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
20000000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Nơi xem tài sản:
Khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
Thời gian xem tài sản:
từ ngày 11/01/2023 đến ngày 20/01/2023
Tổ chức đấu giá tài sản:
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá
Đấu giá viên:
Đặng Thị Quỳnh Anh
Thời gian bắt đầu trả giá:
09/02/2023 14:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
09/02/2023 15:30:00
Giá khởi điểm 122128577000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X