Hỏi & Đáp

Cát đen Lô số 1

Cát đen Lô số 1

Thời gian đếm ngược bắt đầu trả giá:

Mã tài sản:
MTS-1ZMRZV
Thời gian mở đăng ký:
26/12/2022 08:00:00
Thời gian kết thúc đăng ký:
03/01/2023 17:00:00
Phí đăng ký tham gia đấu giá:
500000 VNĐ
Bước giá:
5000000 VNĐ
Số bước giá tối đa/ lần trả:
Bước giá không giới hạn
Tiền đặt trước:
990000000 VNĐ
Phương thức đấu giá:
Trả giá lên và liên tục
Tên chủ tài sản:
Sở Tài chính Hưng Yên
Nơi xem tài sản:
Chi tiết theo thông báo đấu giá
Thời gian xem tài sản:
Ngày 29/12/2022 và ngày 30/12/2022
Tổ chức đấu giá tài sản:
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên:
Nguyễn Thuỳ Giang
Thời gian bắt đầu trả giá:
06/01/2023 09:30:00
Thời gian kết thúc trả giá:
06/01/2023 10:00:00
Giá khởi điểm 4968383000 VNĐ
ĐANG XỬ LÝ
X